четвъртък, 11 октомври 2007 г.

Fiction

Реалността е само база, основополагане за причината на фикцията. Фикцията е обяснението на причината - реалност. Фикцията не е надстройка, а корелат върху динамичната структура на реалността. Реалността е функционален елемент, задвижващо звено в механизма на фикцията.
Фикцията каква измерност е?
Какво наслагване?
обектив срещу негатив
Фикцията е сондаж на въображението.
Фикцията е поглед през въобразеното.
Фикцията е свидетелството, че цялото изкуство е "по действителен случай".

08.09.2007

Няма коментари: