четвъртък, 29 ноември 2007 г.

Невидимото

И “отстрани винаги изглежда другояче” – добре, но как да гледам в анфас като погледът ми е предопределен да бъде страничен, да наблюдавам отстрани. От две страни, не повече, защото иначе би станало стереометрия. Триизмерно вглеждане в посоки. Геометрия на погледа.

вторник, 27 ноември 2007 г.

Поетически речник

снага: загатване, силует, оттласкване, плъзгане по повърхнинните очертания
тяло: органичност, заявеност, метаморфозиращ конструкт

summa: снага (контур) /тяло (структура)

понеделник, 26 ноември 2007 г.

дестинации

Предновогодишна носталгия и меланхолни дъждове. Колебанието с местоименията продължава. Разколебаването е в посока freiburg. Останалото нека да отиде на mein.

неделя, 25 ноември 2007 г.

25 ноември

Условността на територията
не променя
общочовешкият възглед - вярата,
общочовешкият стремеж - знанието.
Просветителю, не материята на мощите,
важно е посланието на делото ти
и ръката, заменила резките с букви.

2001

понеделник, 19 ноември 2007 г.

tefter.doc


косата е черна пътека
по която минават влакове
безмълвни оплаквачки
по коловозите
колхознички
в тъмата
носят сърпове
за да осветляват душите си
душата на По
немите
бледите
забрадените
гарови обитатели
които никога не слизат
и не се качват
тъпчат своите
отправни точки
до крайност
до зачатъка на траектория
да смислеността на извървяния път
алхимици с тъмни
дрехи
претопяват ордените си
и впрягат жълтия
метал
оседлават бойко
желанието си
да останат

неделя, 18 ноември 2007 г.

tefter.doc


Похвали се, че е отказал цигарите. Пагубно. Харесваше ми да пуши. Сега е обикновен въздържател, въздуходържец.

събота, 17 ноември 2007 г.

* * *

(по Боало)

да постои
още девет самотни години
в скрина
да мълчи там и не
произнася себе си
да отмине без да се е случвал
и това да бъде изящната
поетика
на отлежалото
шедьовъра

* * *

безследно изчезнал
с тефтерите
хайку-то
минал по краткия
път
избрал двустишие
до смъртта

събота, 10 ноември 2007 г.

Из "Пиесата"

(той / тя)

пресичат се единствено
в безкрайното на успоредното засрещане
в n-тата проекция на паралела
в екваториалното завъртане
за части от секундата--------------
последно вдигане на завесата и поглеждане под ъгъл "из"

петък, 9 ноември 2007 г.

* * *

дългите му пръсти
сплитат светове
развързват думите
и в бавното говорене
прозира същността
премреженият поглед към Египет
високото чело открива гледката
към недостъпната земя
------------------
портрет от първи прочит

сряда, 7 ноември 2007 г.

Из "Пиесата"

(той )

открива веществените доказателства
в дворовете –
за детството,
за липсите,
за извървяното,
потънал в своя география
изсича спомените на дървото
под прозореца

Из "Пиесата"

(тя)

обиграна е в преценките
в спектралните анализи
в безсънията
в кризите
непоклатима е в
археологиите
които намират душата й

четвъртък, 1 ноември 2007 г.

Из "Пиесата"

(той)

търси
началото
паметта
до дъното на съществото й
той – човекът-амфибия –
последният, плувал във водите й

Из "Пиесата"

тя / той

вечерят в ресторанти за ценители
избират дълго
лутат се в менюто
намират се / загубват между ястията
обичат точността на сметките
и реципрочно се разделят

Анатомия на лириката

Аз.
Следователно субективност.
Спомняне в момента.
Не – доизказаност.
Единичност и универсалност в една универсалия.
Емоционалната експресия е катарзисът на лириката.
Многозначността доказва само едно – величието и категоричността на единичното, фрагмента и неговата изява чрез комплекс от символи.
Символите – маркерите на поезията.
Претопяването на първичната означаема система: денотацията, е условието за поява на езика на художественото – метафората.
Естетическият произвол е реализируем единствено чрез нея.
Не е заместител.
А проекция.
В случая на лирическото.

2001