четвъртък, 11 октомври 2007 г.

* * *

Човекът е непрекъснато разделяне, оттласкване от причината. Вяра в първопричинителя. Недостиг до смисъла. Човекът е уподобяване на божието, на причиненото, на Смисъла.
Абсурдът е в оттласкването на първопричината. В сляпото уподобяване. Във вечното разделяне. Абсурдът е безсилният сондаж на смисъла. Човекът е отломък и заплаха за пораждане и съхранение на божието докосване до Смисъла.

Няма коментари: