петък, 12 октомври 2007 г.

Из "Пиесата"

(няма поредност на действията, има улавяния, трептения, ускорението е залог за синхронизация и срещане на местоименията)


(тя)

моделира
търси себе си
по махалото
по Фуко
по обратната страна на огледалото
по ръба на станиола
разпознава собствените си вибрации
улавя ускорението по втори принцип на механиката
отправността е той

Няма коментари: