вторник, 9 октомври 2007 г.

* * *

Философията е систематика
проникновеност
Кант
(не е) до доказване на противното
на утвърдителното условие
Философията е без думи
една дума
нищо и всичко
иманентност и трансцендент
изплъзване и цел
вечно завръщане КЪМ
центъра на липсата
към притегателното
което ни зове

Няма коментари: