вторник, 25 март 2008 г.

tefter.doc

Бюрокрации, декларации, администрации... фрустрации.

подпис: Аз

следва... sofia film fest

следва... разни книги, разумни идеали

Витгенщайн

Логиката е границата на възможното. Логическата форма е смисловото полагане на света в езика.

tefter.doc

Диалектиката е първодвигателят на всяка една метафизика.