вторник, 9 октомври 2007 г.

* * *

момчешкият й почерк
срещу
неговия краснопис
допълват се в обратен ред
тя пише той
той пише тя

Няма коментари: