петък, 18 юли 2008 г.

tefter.doc

Винаги съм възприемала в един ред: Ницше - екзистенциалистите - Дерида. Интуиция или добре обоснована доктринална сплав...

tefter.doc

Сутрин да се чете Хегел. Утрото е мъдро и затова понася философията.