петък, 18 юли 2008 г.

tefter.doc

Сутрин да се чете Хегел. Утрото е мъдро и затова понася философията.

Няма коментари: