събота, 17 ноември 2007 г.

* * *

безследно изчезнал
с тефтерите
хайку-то
минал по краткия
път
избрал двустишие
до смъртта

Няма коментари: