събота, 10 ноември 2007 г.

Из "Пиесата"

(той / тя)

пресичат се единствено
в безкрайното на успоредното засрещане
в n-тата проекция на паралела
в екваториалното завъртане
за части от секундата--------------
последно вдигане на завесата и поглеждане под ъгъл "из"

Няма коментари: