вторник, 27 ноември 2007 г.

Поетически речник

снага: загатване, силует, оттласкване, плъзгане по повърхнинните очертания
тяло: органичност, заявеност, метаморфозиращ конструкт

summa: снага (контур) /тяло (структура)

Няма коментари: