вторник, 2 септември 2008 г.

tefter.doc

Изкуството иска жертви, философията – система. Философията като първична стихия има ли вторичен конструкт? Как системата може да бъде обяснена като хаотично наслагване, а не като същина. Структурата не може да бъде фон. Тя дава харастеристиките на фона, но сама основополага.

Няма коментари: