четвъртък, 18 февруари 2010 г.

Опити

Писането... е единственото възможно авторство на Бог.

Четенето какво е? Снемането на авторитета.

Читателят кой е? Разкритият Бог.

Няма коментари: