вторник, 25 март 2008 г.

tefter.doc

Диалектиката е първодвигателят на всяка една метафизика.

Няма коментари: