петък, 14 декември 2007 г.

tefter.doc

Да погледна краят на “Логико-философски трактат” за мълчанието.

Няма коментари: