вторник, 25 март 2008 г.

Витгенщайн

Логиката е границата на възможното. Логическата форма е смисловото полагане на света в езика.

Няма коментари: