петък, 9 ноември 2007 г.

* * *

дългите му пръсти
сплитат светове
развързват думите
и в бавното говорене
прозира същността
премреженият поглед към Египет
високото чело открива гледката
към недостъпната земя
------------------
портрет от първи прочит

Няма коментари: