четвъртък, 25 октомври 2007 г.

Самата музика

Пределността като отвъд
като разсечен звук
най-радикалната не-материя
себеозначаване от висш порядък
съвършената дестилация в звук
е музиката

2001

Няма коментари: